Rajd Beskid Niski '99

Dzień/dataTrasaGOT
Dzień 1. (28.04.1999)Szymbark - Miejska Góra - Bielanka - Sołtysia Góra - Nowica - Magura Małastowska - Owczary35
Dzień 2. (29.04.1999)Owczary - Brusy - Ropica Górna >>PKS>> Sękowa - Męcińska Góra - Kornuty - Bartne31
Dzień 3. (30.04.1999)Bartne - Przełęcz Majdan - Dolina Świerzówki - Świątkowa - Uherec - Wołowiec21
Dzień 4. (01.05.1999)Wołowiec - Góra Sucha - Czarna - Lipna - Łysa Góra - Konieczna14
Dzień 5. (02.05.1999)Konieczna - Beskidek - Jaworzyna - Przełęcz Regietowska - Regietów Wyżny - Regietów Niżny - Regietów Wyżny - Regietów Niżny - Regietów Wyżny - Regietów Niżny18
Dzień 6. (03.05.1999)Regietów Niżny - Kozie Żebro - Wysowa10
Całość(uwaga: dużo zdjęć!)129

Powrót