Beskid Niski 08-09.10.2005

Wycieczka wynikła z inicjatywy Roberta, który chciał podtrzymać tradycję bywania na Lackowej w dość regularnych odstępach czasu (stąd podtytuł "La Vuelta Lackowa"). Dla mnie było to pierwsze wejście na tę górę.

W planach było wejście na Lackową, potem może przejście do Ostrego Wierchu i spadnięcie na nocleg gdzieś w okolicy Bielicznej, a następnego dnia - powrót do Krynicy inną drogą. Zaczęliśmy z Krynicy zaraz po przyjeździe nocnego pociągu z Warszawy - około godziny 6.30. Ponieważ szło nam się nadspodziewanie dobrze (na szczycie Lackowej byliśmy z 10 minut po południu), zdecydowaliśmy się przedłużyć trasę w sposób zupełnie nie przewidziany w pierwotnych zamierzeniach: skorzystaliśmy z turystycznego przejścia granicznego na Cigelce i kilka minut po godzinie 17 byliśmy na szczycie Busova - tym samym zdobywając - po najwyższym szczycie polskiej części Beskidu Niskiego - także najwyższy szczyt całego Beskidu Niskiego.

Ponieważ zaczynało już zmierzchać, przenocowaliśmy na przełączce pod szczytem (niedaleko której udało się znaleźć słabo ciurkającą wodę - jary na Busovie były prawie suche). Rano około 6.30 pobudka, szybkie śniadanie i w drogę - z powrotem przez Cigelkę do Polski (tym razem spotykając strażnika na przejściu). Po zejściu do Wysowej i skonfrontowaniu rozkładu PKS-ów z komunikacją kolejową od Zagórzan wyskoczyliśmy jeszcze pokrzalować przez Bziany. Z Wysowej pojechaliśmy do Gorlic, stamtąd - z powodu chwili wolnego czasu i braku pociągów - przeszliśmy do Zagórzan wzdłuż bocznicy. Następnie - wykorzystując bilet turystyczny PKP - z przesiadką w Stróżach dojechaliśmy do Tarnowa, gdzie nie udało się wsiąść do pospiesznego do Krakowa (skoro nie było to konieczne - zajęte były już nawet całe korytarze i przedsionki), za to udało się kupić jedne z ostatnich miejscówek w "Erneście Malinowskim" i dojechać do domu przed północą.

Dzień/dataTrasaGOT
Dzień 1. (08.10.2005)>>PKP>> Krynica - Góra Parkowa - Huzary - Mochnaczka Niżna - Dzielec - Lackowa - Ostry Wierch - Cigelka (przejście graniczne) - Cigeĺka - Busov - przełęcz pod Busovem44
Dzień 2. (09.10.2005)przełęcz pod Busovem - Cigeĺka - Cigelka (przejście graniczne) - Wysowa - Bziany - Przełęcz Hutniańska - Wysowa >>PKS>> Gorlice - Zagórzany >>PKP>> Stróże >>PKP>> Tarnów >>PKP>>25
Całość69

Zdjęcia Roberta i Ani z tej samej wycieczki.

Powrót

10.10.2005, zdjęcia Roberta oraz relacja dodane 27.10.2005, moje zdjęcia dodane 3.12.2005