Beskid Niski 08-09.10.2005

Zdjęcia Roberta i Ani

DzieńTrasaGOT
08.10.2005>>PKP>> Krynica - Góra Parkowa - Huzary - Mochnaczka Niżna - Dzielec - Lackowa - Ostry Wierch - Cigelka (przejście graniczne) - Cigeĺka - Busov - przełęcz pod Busovem44
09.10.2005przełęcz pod Busovem - Cigeĺka - Cigelka (przejście graniczne) - Wysowa - Bziany - Przełęcz Hutniańska - Wysowa >>PKS>> Gorlice - Zagórzany >>PKP>> Stróże >>PKP>> Tarnów >>PKP>>25
Kobert-0875.jpg(61kB) Mgły nad Krynicą i Powroźnikiem z Góry Parkowej.
Kobert-0876.jpg(52kB) Mgły nad Krynicą i Powroźnikiem z Góry Parkowej.
Kobert-0877.jpg(209kB) Na Huzarach.
Kobert-0878.jpg(93kB) Mochnaczka Niżna z podejścia na Dzielec.
Kobert-0879.jpg(163kB) Mochnaczka Niżna z podejścia na Dzielec.
Kobert-0880.jpg(152kB)
Kobert-0881.jpg(227kB) Na Lackowej.
Kobert-0882.jpg(113kB) Lackowa spod Cigielki (št. hr.).
Kobert-0883.jpg(147kB) Barwy jesieni.
Kobert-0884.jpg(104kB) Hrb, za nim Busov.
Kobert-0885.jpg(184kB) Barwy jesieni.
Kobert-0886.jpg(202kB) Barwy jesieni.
Kobert-0887.jpg(169kB) Na Busovie.
Kobert-0888.jpg(107kB) Widok z Busova, w dole Wysowa.
Kobert-0889.jpg(151kB) Przełęcz pod Busovem, miejsce noclegu.
Kobert-0890.jpg(93kB) Lackowa z Cigielki (wieś).
Kobert-0891.jpg(184kB) Rosa na pajęczynie.
Kobert-0892.jpg(158kB) Rosa na skrzypie.

Powrót