Beskid Niski 09.10.2005

(dzień 2.)

przełęcz pod Busovem - Cigeĺka - Cigelka (przejście graniczne) - Wysowa - Bziany - Przełęcz Hutniańska - Wysowa >>PKS>> Gorlice - Zagórzany >>PKP>> Stróże >>PKP>> Tarnów >>PKP>>25 GOT
22A-Busov-nocleg.jpg(77kB) Śniadanie po noclegu na przełączce pod Busovem.
23A-Cigelka-zejscie.jpg(77kB) Podczas zejścia z powrotem do Cigeĺki.
24A-Cigelka-Lackowa-3.jpg(70kB) Lackowa z Cigeĺki (wsi) - z lewej widać nachylenie zachodniego stoku.
25A_26A-Cigelka-panorama.jpg(130kB) Otoczenie wsi: z lewej Lackowa i Priehyba, z prawej Ostry Wierch (panorama złożona z 2 zdjęć).
27A-drzewa.jpg(80kB) Jesienne drzewa ponad wsią.
28A-Wysowa-droga.jpg(115kB) Po drodze do Wysowej.
29A-Bziany.jpg(114kB) Krzalowanie na Bzianach.
30A-Przelecz_Hutnianska-1.jpg(70kB) Otoczenie Przełęczy Hutniańskiej.
31A-Przelecz_Hutnianska-2.jpg(82kB)
32A-Przelecz_Hutnianska-3.jpg(82kB)
33A-Huta_Wysowska-baza.jpg(116kB) Nieczynna o tej porze roku baza namiotowa w Hucie Wysowskiej.
34A-Wysowa-widok.jpg(59kB) Jesienne barwy nad Wysową.
35A-Gorlice-Zagorzany.jpg(73kB) W roli pociągu na prawie już nie używanej bocznicy z Gorlic do Zagórzan.

Dzień 1. | Powrót