Okolice Drohiczyna 14.12.2008

Warszawa >> Sokołów Podlaski >> Drohiczyn >> Wólka Nadbużna >> Moszczona Królewska - Szlak Bunkrów - Moszczona Królewska >> Kózki (Rezerwat Kózki) >> Sarnaki >> Hruszniew >> Górki >> Chotycze >> Toporów >> Mordy >> Warszawa7 km

Jednodniowa wycieczka łącząca zwiedzanie ze spacerami. Obiekty urozmaicone: świątynie (Drohiczyn, Górki), pałace w różnym stanie (Hruszniew, Chotycze, Toporów, Mordy), schrony na linii Mołotowa (Moszczona Królewska), pomnik Operacji V2 w Sarnakach. Część piesza: Góra Zamkowa w Drohiczynie, fragment Szlaku Nadbużańskiego koło Wólki Nadbużnej, fragment Szlaku Bunkrów w okolicy Moszczony Królewskiej, Rezerwat Kózki.

b26.-Drohiczyn-Bug.jpg(90kB) Bug w Drohiczynie, widziany z Góry Zamkowej.
b27.-Wolka_Nadbuzna-Bug-1.jpg(95kB) Bug w okolicy Wólki Nadbużnej.
b28.-Wolka_Nadbuzna-Bug-2.jpg(77kB)
b29.-Moszczona_Krolewska-bunkier-1.jpg(129kB) Jeden ze schronów linii Mołotowa w rejonie Moszczony Królewskiej.
b30.-Moszczona_Krolewska-bunkier-2.jpg(99kB)
b31.-Moszczona_Krolewska-las.jpg(149kB) Charakterystyczne drzewo w pobliżu.
b32.-Kozka-Bug-1.jpg(86kB) Bug w rezerwacie Kózka.
b33.-Kozka-Bug-2.jpg(72kB)
b34.-Sarnaki-pomnik.jpg(89kB) Pomnik Operacji V2 w Sarnakach.

Powrót

26.12.2008