Wypad w Beskid Niski 5.05.2001 (plus podróż)

Zdynia - Jaworzyna Konieczniańska - Przełęcz Regietowska - Regietów Wyżny - Regietów Niżny - Rotunda - Zdynia24 GOT
07A-Regietow-baza.jpg(59kB) (4.05.2001) Po dotarciu do bazy SKPB w Regietowie.
08A-Regietow-Trombka.jpg(95kB) (4.05.2001) Wmarsz na nocleg jednej z grup Beskidzkiego Traktu pod wodzą niejakiego Trombki
09A-Zdynia-1.jpg(60kB) Droga w Zdyni.
10A-Zdynia-2.jpg(79kB) A to pola w Zdyni.
11A-nad-Zdynia-las.jpg(142kB) Las ponad Zdynią - w drodze na Jaworzynę.
12A-nad-Zdynia-samochod.jpg(149kB) Pozostałości cywilizacji zdają się wrastać w otoczenie... Kawałek dalej drogę zagrodziła nam siatka ogradzająca sporych rozmiarów szkółkę leśną.
13A_14A_15A-Jaworzyna-panorama.jpg(103kB) A to już panoramka ze szczytu Jaworzyny Konieczniańskiej.
16A-Jaworzyna-1.jpg(88kB) Szczyt Jaworzyny.
17A-Jaworzyna-2.jpg(112kB) Zejście w kierunku Przełęczy Regietowskiej.
18A-Przelecz_Regietowska.jpg(100kB) Przełęcz Regietowska.
19A-Regietow_Wyzny.jpg(89kB) Regietów Wyżny (déjà vu?).
20A-Rotunda-gad.jpg(67kB) Gad napotkany przy szlaku nieco ponad bazą w Regietowie.
21A-Rotunda.jpg(98kB) Szczyt - widok tak charakterystyczny, że chyba nie muszę pisać czego :)
22A-Zdynia-3.jpg(69kB) Zejście do Zdyni.
23A-Zdynia-chata.jpg(57kB) Chata w Zdyni - hm...
24A-Zdynia-wystep.jpg(46kB) Na ześrodkowaniu XXXVII rajdu Beskid Niski SKPB.

Powrót