Rajd Połoniny 2000 - dzień 8.

(01.10.2000)

Łopienka >>bus>> Zagórz0 GOT
b32A-Lopienka-rano.jpg(34kB) Kolejne zdjęcie z cyklu "jesień idzie - nie ma na to rady".
b34A-powrot.jpg(50kB) Powrót z Łopienki. Wzniesienie powyżej miejsca ześrodkowania okazało się zdradliwe dla uczestników trasy rowerowej - dwa rowery pojechały do Zagórza busem...

Dzień 7. | Powrót