Rajd Beskid Niski 2000 - dzień 5.

(05.05.2000)

Bartne - Dziamera - Banica - Przełęcz Małastowska - Magura Małastowska - Małastów - Kornuta - Ostra Góra - Bartne36 GOT
b25A-Dziamera-jar.jpg(104kB) Jar pod Dziamerą. Jak się później okazało, nie był to ostatni jar tego dnia...
b26A-Malastow-most.jpg(90kB) Ciekawie rozwiązane barierki na moście koło Małastowa.
b27A-Kornuta.jpg(70kB) Okolice Kornuty - droga z Małastowa do Bartnego okazała się jednym wielkim jarzeniem przeplatanym krzalem i młodnikami...
b28A-wodospad.jpg(78kB) Miniaturowy wodospad na stokach Kornuty.
b29A-Ostra_Gora.jpg(82kB) Okolice Ostrej Góry.
b30A-drzewo.jpg(62kB) Wiekowe drzewo na stoku Ostrej Góry.

Dzień 4. | Powrót